MONTANA. Praesidium, Regio, Municipium

MONTANA. Praesidium, Regio, Municipium
София 2017
Автори: Румен Иванов, Красимира Лука

Език: Билингва (български, английски)
Снимки: Виолета Воева, Красимира Лука
Графики: Красимира Лука
Английски текст: Теодора Недялкова
Графично оформление: Българско Археологическо Сдружение
Оформлание на корицата: Кристиан Кадиев
182 страници, 21 снимки, 7 карти, 15 планове
© Българско Археологическо Сдружение
ISBN 978-619-90437-1-4


Съдържание

Географско местоположение.
Провинциална принадлежност, пътна мрежа и митнически контрол.
Етнически състав, съсловия и религия.
Хроника на проучванията.
Археологически изследвания.
Стопанство, вили, занаяти и художествени занаяти.
Християнство.
Некрополи.
Районът през средновековието.

Монтана е селище не само с много имена (Кутловица, Фердинанд, Михайловград), но и с богата материална и духовна култура. През римската епоха тук има военен гарнизон, където са установени редица поделения на XI Клавдиев и на I Италийски легион, както и няколко помощни части. Несъмнено, покрай тях местното поселение прераства в градски център – муниципиум. Основната причина за просперитета на този район, тогава са природните дадености. Тук има богати рудни залежи, сред които злато и сребро. Балканът дава още дървен материал и камък. Археологическите разкопки показват наличието на укрепление във високата част, християнска базилика, светилище на Диана и Аполон, множество градски и извънградски вили. Несъмнено военният лагер трябва да се търси в низината, под съвременния град Монтана.

В това четиво са събрани и коментирани най-новите постижения и открития в областта на старата история и археологията – местоположение, топография, военна история, религия, етнически състав, всекидневен бит – всичко на базата на дългогодишни системни проучвания.