MONTANA. Praesidium, Regio, Municipium

ШИРОКА ПЛАНИНА. Природни и исторически забележителности
София 2017
Автор: Антоний Танков

Език:Български
Редактор: Красимира Лука
Снимки: Антоний Танков
Графично оформление: Красимира Лука
Дизайн на корицата: Красимира Лука
295 страници
© Българско Археологическо Сдружение
ISBN 978-619-90437-2-1
Цена: 15 лева
в цената не са включени такси банков превод и доставка