За хронологията на агората в римския Philippopolis

За хронологията на агората в римския Philippopolis
София 2015
Език: Български
Автор: Красимира Лука
ISBN 978-619-90437-0-7
61 страници
© Българско Археологическо Сдружение
Цена: 10 лева
в цената не са включени такси банков превод и доставка