Античните паметници в община Мездра

Античните паметници в община Мездра
София 2004
Език: Български
Автор: Красимира Лука
51 страници
© Българско Археологическо Сдружение
Цена: 5 лева
в цената не са включени такси банков превод и доставка