Проекти

От своето основаване през 2000 г. Българско Археологическо Сдружение е инициатор или партньор в редица проекти:

2000 - „Харманлийска чешма” – провеждане на спасителни археологически разкопки от студентски екип от СУ „Св. Климент Охридски” (Фондация "Отворено общество").

2001 - „Локализиране и проверка състоянието на археологическите недвижими паметници във Врачанска област” (Фондация "Отворено общество").

2001 - Изложба „Керамични копия на антични съдове, произхождащи от римска надгробна могила край град Харманли”, 07 – 16 септември, Галерия за чуждестранни изкуства – София (Фондация „Отворено общество”). Във връзка с изложбата е публикувана образователна брошура, предназначена да запознае ученици и млади хора с културата на тракийските могили в България "Какво знаете за... Могилите?" (София, 2001)

2003 - "Международно лятно училище Мездра 2003" (South - East European Youth Network).

2003 - "ARCHAEOLOGIA IUVENTA" - студентски научни изследвания (Фондация „Отворено общество”).

2004 - Изложба „Археологически проучвания - Мездра 2002-2003 г." Във връзка с изложбата е публикувана и научно-популярната книга "Античните паметници в община Мездра" (Мездра 2004).

2004-2005 - „Проучвания на първата земеделска цивилизация в България” (Национален фонд Култура към Министерството на Образованието и Науката).

2007 - Проект "Създаване и представяне на Археологически тематичен парк "Мездра-Калето" и на информационен център "Български Седерозапад" ".

2007-2008 - Международно археологическо лятно училище "Анище - римска пътна станция и вила".

2008-2011 - Международно археологическо лятно училище "CONBUSTICA - ранноримски военен лагер и късноантична крепост".

2009-2012 - Инициатила "Помогнете да спасим най-големият археологически обект в Северна България – CCOLONIA ULPIA TRAIANA RATIARIA”.
Археологически обекти и разкопки, предприети по инициатива на Българско Археологическо Сдружение
Ratiaria

Colonia Ulpia Traiana Ratiaria 2009-2012

Conbustica

Conbustica 2008-2011

Анище

Анище 2007-2008

Мездра

Мездра 2003-2007

Augustae

Augustae 2003

Заминец

Заминец 2003

Очин дол

Очин дол 2002

Оходен

Оходен 2002-2005

Харманли

Харманли 2000