Презентации

Тази секция съдържа лекции и научни доклади, изнесени от членове на Българско Археологическо Сдружение. Представени са САМО презентации, за които имаме изричното разрешение от техните автори да бъдат публикувани на този сайт.

Моля, обърнете внимание. Само авторът на публикуваните тук презентации има изключителното право да използва създаденото от него и да разрешава използването му от други лица! Ако някои от публикуваните тук снимки, чертежи, рисунки и др. представляват интерес за Вас, моля уведомете предварително автора (иейл за връзка ще намерите под всяка една от презентациите). Благодарим Ви за Вашата коректност.
Conbustica 2008

Доклад Conbustica 2008

Conbustica 2009

Доклад Conbustica 2009

Conbustica 2010

Доклад Conbustica 2010

Conbustica 2011

Доклад Conbustica 2011

Ratiaria 2010

Доклад Ratiaria 2010

Ratiaria Conference

Ratiaria Конференция

Ratiaria Round table

Ratiaria Кръгла маса

Aniste

Доклад Анище 2007

Mezdra 2003

Доклад Мездра 2003

Mezdra 2004

Доклад Мездра 2004

Augustae

Доклад Augustae 2003

Survey Vidin 2009

Обходи Видин 2009

Survey Vidin 2010

Обходи Видин 2010

Survey Vidin 2011

Обходи Видин 2011