Доклад, изнесен на Кръгла маса "Случаят Рациария", София 2012 г.

© Красимира Лука 2012. Всички права запазени

Връзка с автора