ГАЛЕРИЯ
15 години Българско Археологическо Сдружение
БАС Галерия 2000 г.

2000

БАС Галерия 2001 г.

2001

БАС Галерия 2002 г.

2002

БАС Галерия 2003 г.

2003

БАС Галерия 2004 г.

2004

БАС Галерия 2005 г.

2005

БАС Галерия 2006 г.

2006

БАС Галерия 2007 г.

2007

БАС Галерия 2008 г.

2008

БАС Галерия 2009 г.

2009

БАС Галерия 2010 г.

2010

БАС Галерия 2011 г.

2011

БАС Галерия 2012 г.

2012

БАС Галерия 2013 г.

2013